תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

נסיון

מודיעין
טלפון: 03-9253666
פקס: 03-9253256
 קשרי חוץ
טלפון: 03-9253742
פקס: 03-9253855
rsinger@clalit.org.il
מוקד זימון ניתוחים
טלפונים 03-9253211
03-9253383
03-9253359 
 
פניות הציבור
טלפון: 03-9253718   
פקס: 03-9253855
ronits2@clalit.org.il
תחום האיכות
טלפון: 03-9253750
פקס: 03-9253330
מיון
טלפון: 03-9253656
פקס: 03-9210653
 רשומות רפואיות
טלפון: 03-9253357
         03-9253760
ארכיון
טלפון: 03-9253703
פקס: 03-9253890 
 משרד קבלה
טלפון: 03-9253726
         03-9253795 
פקס: 03-9253309 
 רב בית החולים
טלפון: 03-9253034
נייד: 050-4205574
פקס: 03-9253238
שירותי דת וכשרות       
 שירות סוציאלי
טלפון: 03-9253623
פקס: 03-9226838
 מוקד זימון תורים
טלפון: 03-9253210
פקס: 03-9253269
 
 ביטחון
טלפון: 03-9253641
פקס: 03-9253040
 מרכז השירות והמידע
טלפון: 03-9253633
פקס: 03-9253252
wecare@clalit.org.il
 
     

 

 


 

  

      

עבור לתוכן העמוד